Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-302/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 8.5.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  165 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.920,00 EUR, kar predstavlja 0,0092% vseh delnic in  0,0092%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.290.715 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,0946% vseh delnic in 71,9515% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 11.05.2023