Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-407/23

Equinox d.d.

5. seja skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. - prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter statuta družbe, upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje:

S strani delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, smo prejeli nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.2., pod 2. točko dnevnega reda 5. seje skupščine delničarjev družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., sklicane za 15.6.2023.

Prejeti nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.2. dnevnega reda, je v prilogi tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Upravni odbor

Datum: 14.06.2023
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog