Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-415/23

Equinox d.d.

Obvestilo o sklepih 5. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. objavlja sklepe, sprejete na 5. redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v četrtek, 15.06.2023, ob 17.00 uri v prostorih Tehnoleva na naslovu Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.526.995, katerih delež glasovalnih pravic je znašal 85,33% glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi:

Sklepa pod točko 1. in 2. sta bila sprejeta soglasno, sklep pod točko 3. pa je bil sprejet z 1.190.574 glasov, oz. 100% glasov, udeleženih pri odločanju. 336.421 glasov oz delnic, se je glasovanja vzdržalo. Potek same skupščine, sprejeti sklepi in vse ostale informacije, so predstavljene v priloženem notarskem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlogi:

Dne 13.6.2023 je bil podan nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, k predlogu sklepa št. 2.2., pod 2. točko dnevnega reda. Nasprotni predlog je bil sprejet soglasno.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Upravni odbor

Datum: 16.06.2023