Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-438/23

Equinox d.d.

Obvestilo o zapadlosti in dokončnem plačilu obveznice z oznako GHU1

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o zapadlosti in dokončnem plačilu obveznice z oznako GHU1 (ISIN SI0032104000).

Družba Equinox Nepremičnine d.d. javno obvešča, da je dne 26.6.2023 zapadla obveznica z oznako GHU1 v skupni nominalni vrednosti 4.400.000,00 EUR. Družba je obveznico dne 26.6.2023 tudi v celoti poplačala.

Pred zapadlostjo je družba 21.3.2023 delno že odkupila obveznico, in sicer v znesku 600.000,00 EUR, kar je predstavljalo 12% celotne izdaje obveznice.

Družba Equinox Nepremičnine d.d. je z dokončnim poplačilom obveznice izkazala svojo finančno stabilnost, s čimer krepi svoj ugled in zaupanje med investitorji. Družba se zaradi povečanih tveganj v bančno-finančnem okolju, ni odločila za refinanciranje, ampak je poplačilo izvedla iz lastnih sredstev, kar dodatno dokazuje finančno moč same družbe. Na ta način je družba, z namenom ustreznega uravnavanja tveganja, zmanjšala in optimizirala svojo bruto zadolženost. Družba Equinox Nepremičnine d.d. budno spremlja razmere na trgu in se v skrbi za družbo odziva na vsakokratno spremembo na trgih.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.eqnx.si in bo dosegljivo do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d.

Datum: 26.06.2023