Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-451/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami na dan 7.6.2023.

Na dan 7.6.2023 je družba odkupila 20 lastnih delnic, po povprečni ceni 48,00 EUR na delnico, v skupni vrednosti 960 EUR.

Posrednik pri nakupu je bila NLB d.d..

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.883, kar je predstavljalo 0,1050% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po tem nakupu je 1.903, kar predstavlja 0,1061% vseh izdanih delnic.

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d

Datum: 30.06.2023