Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-456/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 29.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 52 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.537,60 EUR, kar predstavlja 0,0029% vseh delnic in  0,0029%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.287.207 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,7559% vseh delnic in 71,9377% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.07.2023