Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-479/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 10. 7. 2023 do vključno 14. 7. 2023. Družba je v navedenem obdobju odkupila 100 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.800,00 EUR in sicer:

- dne 12. 7. 2023, 100 delnic po povprečni ceni 48,00 EUR na delnico,

Posrednik pri nakupu je bila NKBM d.d..

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 2.056, kar je predstavljalo 0,1146% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po tem nakupu je 2.156, kar predstavlja 0,1202% vseh izdanih delnic.

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d.

Datum: 18.07.2023