Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-496/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.7.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  250 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 12.182,00 EUR, kar predstavlja 0,0139% vseh delnic in  0,0140%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 21.7.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 325 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 14.920,00 EUR, kar predstavlja 0,0181% vseh delnic in  0,0182%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.285.738 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,6740% vseh delnic in 71,8617% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 24.07.2023