Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-503/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 24.7.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  75 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.720,00 EUR, kar predstavlja 0,0042% vseh delnic in  0,0042%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 25.7.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 75 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.705,00 EUR, kar predstavlja 0,0042% vseh delnic in  0,0042%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.285.588 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,6657% vseh delnic in 71,8533% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 28.07.2023