Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-531/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 8. 2023 do vključno 21. 8. 2023. Družba je v navedenem obdobju odkupila 393 lastnih delnic v skupni vrednosti 18.885,20 EUR in sicer:

- dne 18. 8. 2023, 340 delnic po povprečni ceni 48,00 EUR na delnico,

- dne 21.8.2023, 53 delnic po povprečni ceni 48,40 EUR na delnico.

Posrednik pri nakupu je bila NKBM d.d..

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 2.206, kar je predstavljalo 0,1230% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po tem nakupu je 2.599, kar predstavlja 0,1449% vseh izdanih delnic.

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d.

Datum: 22.08.2023