Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-592/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 18.9.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  60 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.120,00 EUR, kar predstavlja 0,0033% vseh delnic in  0,0033%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 19.9.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  70 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.640,00 EUR, kar predstavlja 0,0039% vseh delnic in 0,0039%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 20.9.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 2.001 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 80.785,00 EUR, kar predstavlja 0,1115% vseh delnic in  0,1118%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.280.906 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,4047% vseh delnic in 71,6073% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

 

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 19.9.2023 je Jernej Jagarinec, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 30 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 1.200,00 EUR, kar predstavlja 0,0017% vseh delnic in 0,0017% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Jernej Jagarinec v lasti 232 lota delnic EQNX kar predstavlja 0,0129% vseh delnic in 0,0129% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 19.9.2023 je Primož Jagarinec, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 700 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 28.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0390% vseh delnic in 0,0390% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Primož Jagarinec v lasti 1.530 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0853% vseh delnic in 0,0853% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 19.9.2023 je Matej Vitežnik, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in 0,0028% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Matej Vitežnik v lasti 390 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0217% vseh delnic in 0,0217% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 19.9.2023 je Miloš Likovnik, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in 0,0056% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Miloš Likovnik v lasti 106 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0059% vseh delnic in 0,0059% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 19.9.2023 je Varja Dolenc, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 250 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0139% vseh delnic in 0,0139% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Varja Dolenc v lasti 450 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0251% vseh delnic in 0,0251% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Vsi zgoraj navedeni z nakupom delnic družbe Equinox Nepremičnine d.d. izkazujejo zaupanje v samo družbo in potrjujejo pravo smer nadaljnjega razvoja družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 21.09.2023