Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-602/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 3.10.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  60 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.952,00 EUR, kar predstavlja 0,0033% vseh delnic in  0,0033%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 4.10.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.410,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.280.845 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,4013% vseh delnic in 71,6076% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 05.10.2023