Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-605/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 5.10.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.880,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.279.998 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,3540% vseh delnic in 71,5602% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 09.10.2023