Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-634/23

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v devetih mesecih leta 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 18. redni seji, ki je potekala v torek, 7. novembra 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2023.

Skupina Telekom Slovenije je kljub visokemu povečanju stroškov električne energije in izrednim odhodkom, ki so bili povezani s škodo, ki so jo na infrastrukturi povzročile poplave, v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila za 2 % višji čisti dobiček kot v enakem obdobju leta 2022. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je skupina ustvarila čisti dobiček v višini 39,9 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih leta 2023 ustvarila 527,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 8 % več kot v enakem obdobju lani. Znotraj poslovnih prihodkov so znašali prihodki od prodaje 518,8 milijona evrov, kar je za 7 % več kot v enakem obdobju leta 2022. Višje prihodke so ustvarile vse družbe v skupini. Na mobilnem segmentu so prihodki višji zaradi rasti števila naročnikov tako v Sloveniji kot na Kosovu, kjer raste tudi število predplačnikov, ter višjih prihodkov mobilnega trgovskega blaga in prihodkov na veleprodajnem trgu. Skupina Telekom Slovenije je imela v septembru letošnjega leta za 2 % več mobilnih uporabnikov kot septembra lanskega leta. Družba Telekom Slovenije, d.d., je ob tem dosegla tudi rast na področju finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in IT-storitev ter blaga.

V devetih mesecih leta 2023 je dobiček iz poslovanja (EBIT) na ravni Skupine Telekom Slovenije znašal 59,5 milijona evrov, kar je za 16 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Skupina Telekom Slovenije je skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v devetih mesecih leta 2023 prejela pomoč v višini 2,3 milijona evrov. Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022, z upoštevano državno pomočjo za energente ter prilagoditvijo za neto učinek poplav, bi bil dobiček iz poslovanja višji za 37 % glede na primerljivo obdobje leta 2022.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 181,8 milijona evrov, kar je za 7,0 milijona evrov oz. za 4 % več kot v primerljivem obdobju leta 2022. Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022, z upoštevano državno pomočjo za energente ter prilagoditvijo za neto učinek avgustovskih poplav, bi bil EBITDA glede na primerljivo obdobje leta 2022 višji za 10 %. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,0-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

 

Ocena poslovanja v letu 2023

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letu 2023 presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali 699 mio EUR, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 mio EUR ter čisti dobiček 38 mio EUR.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 08.11.2023