Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-53/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 11. 2023 do vključno 10. 11. 2023. Družba je v navedenem obdobju odkupila 27 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.317,60 EUR in sicer:

- dne 9. 11. 2023, 27 delnic po povprečni ceni 48,80 EUR na delnico.

Posrednik pri nakupu je bila NKBM d.d..

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 2.691, kar je predstavljalo 0,1500% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po tem nakupu je 2.718, kar predstavlja 0,1515% vseh izdanih delnic.

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d

Datum: 13.11.2023