Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-743/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 13.12.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 50 delnic EQNX v skupni vrednosti 2.525,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in 0,0028% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.277.500 delnic EQNX kar predstavlja 71,2148% vseh delnic in 71,4393% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 14.12.2023