Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-68/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje  

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 
MŠ: 8847657000, 
DŠ: SI 16708938, 

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. 

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 11. 12. 2023 do vključno 15. 12. 2023. Družba je v navedenem obdobju odkupila 25 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.225,00 EUR in sicer: 

- dne 11. 12. 2023, 25 delnic po ceni 49,00 EUR na delnico. 

Posrednik pri nakupu je bila NKBM d.d.. 

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 3.160, kar je predstavljalo 0,1762% vseh izdanih delnic. 

Skupno število lastnih delnic po tem nakupu je 3.185, kar predstavlja 0,1775% vseh izdanih delnic. 

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave. 

Upravni odbor družbe 
Equinox Nepremičnine d.d 

 

Datum: 18.12.2023