Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-29/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 12.01.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 200 delnic EQNX v skupni vrednosti 9.800,00 EUR, kar predstavlja 0,0111% vseh delnic in 0,0112% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.276.779 delnic EQNX kar predstavlja 71,1746% vseh delnic in 71,4054% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 15.01.2024