Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-37/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 15.01.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 40 delnic EQNX v skupni vrednosti 2.080,00 EUR, kar predstavlja 0,0022% vseh delnic in 0,0022% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 16.01.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 170 delnic EQNX v skupni vrednosti 8.360,00 EUR, kar predstavlja 0,0095% vseh delnic in 0,0095% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 17.01.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 60 delnic EQNX v skupni vrednosti 3.090,00 EUR, kar predstavlja 0,0033% vseh delnic in 0,0034% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.276.509 delnic EQNX kar predstavlja 71,1595% vseh delnic in 71,3903% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 18.01.2024