Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-58/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 26.01.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 130 delnic EQNX v skupni vrednosti 6.760,00 EUR, kar predstavlja 0,0072% vseh delnic in 0,0073% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.276.259 delnic EQNX kar predstavlja 71,1465% vseh delnic in 71,3791% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 29.01.2024