Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-74/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 09.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 215 delnic EQNX v skupni vrednosti 11.105,00 EUR, kar predstavlja 0,0120% vseh delnic in 0,0120% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.275.696 delnic EQNX kar predstavlja 71,1142% vseh delnic in 71,3497% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 12.02.2024