Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-87/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 15.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 75 delnic EQNX v skupni vrednosti 3.937,50 EUR, kar predstavlja 0,0042% vseh delnic in 0,0042% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 16.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 95 delnic EQNX v skupni vrednosti 5.035,00 EUR, kar predstavlja 0,0053% vseh delnic in 0,0053% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.274.641 delnic EQNX kar predstavlja 71,0554% vseh delnic in 71,2958% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 19.02.2024