Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-92/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 19.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 190 delnic EQNX v skupni vrednosti 10.070,00 EUR, kar predstavlja 0,0106% vseh delnic in 0,0042% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 20.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 410 delnic EQNX v skupni vrednosti 20.980,00 EUR, kar predstavlja 0,0229% vseh delnic in 0,0229% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 21.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 110 delnic EQNX v skupni vrednosti 5.830,00 EUR, kar predstavlja 0,0061% vseh delnic in 0,0062% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.273.931 delnic EQNX kar predstavlja 71,0158% vseh delnic in 71,2561% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 22.02.2024