Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-97/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 22.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 145 delnic EQNX v skupni vrednosti 7.685,00 EUR, kar predstavlja 0,0081% vseh delnic in 0,0081% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 23.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 1.230 delnic EQNX v skupni vrednosti 57.560,00 EUR, kar predstavlja 0,0686% vseh delnic in 0,0688% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.272.556 delnic EQNX kar predstavlja 70,9392% vseh delnic in 71,1792% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 26.02.2024