Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-104/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 26.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 348 delnic EQNX v skupni vrednosti 18.414,50 EUR, kar predstavlja 0,0194% vseh delnic in 0,0195% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 28.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 105 delnic EQNX v skupni vrednosti 5.521,00 EUR, kar predstavlja 0,0059% vseh delnic in 0,0059% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.272.103 delnic EQNX kar predstavlja 70,9139% vseh delnic in 71,1653% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 29.02.2024