Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-139/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 11.03.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 50 delnic EQNX v skupni vrednosti 2.700,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in 0,0028% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 12.03.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 1 delnico EQNX v skupni vrednosti 54,00 EUR, kar predstavlja 0,0001% vseh delnic in 0,0001% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.271.832 delnic EQNX kar predstavlja 70,8988% vseh delnic in 71,1501% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 14.03.2024