Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-151/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 19.03.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 100 delnic EQNX v skupni vrednosti 5.400,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in 0,0056% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.271.721 delnic EQNX kar predstavlja 70,8926% vseh delnic in 71,1479% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 21.03.2024