Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-159/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 26.03.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 90 delnic EQNX v skupni vrednosti 4.725,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in 0,0050% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 27.03.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 30 delnic EQNX v skupni vrednosti 1.575,00 EUR, kar predstavlja 0,0017% vseh delnic in 0,0017% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.271.601 delnic EQNX kar predstavlja 70,8859% vseh delnic in 71,1412% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 28.03.2024