Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-196/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 09.04.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 284 delnic EQNX v skupni vrednosti 13.064,00 EUR, kar predstavlja 0,0158% vseh delnic in 0,0159% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 10.04.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 66 delnic EQNX v skupni vrednosti 3.036,00 EUR, kar predstavlja 0,0037% vseh delnic in 0,0037% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.270.757 delnic EQNX kar predstavlja 70,8389% vseh delnic in 71,0940% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 11.04.2024