Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-235/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 18.04.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 230 delnic EQNX v skupni vrednosti 10.580,00 EUR, kar predstavlja 0,0128% vseh delnic in 0,0129% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 19.04.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 40 delnic EQNX v skupni vrednosti 2.160,00 EUR, kar predstavlja 0,0022% vseh delnic in 0,0022% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.270.177 delnic EQNX kar predstavlja 70,8066% vseh delnic in 71,0615% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 22.04.2024