Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-49/24

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje  

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 
MŠ: 8847657000, 
DŠ: SI 16708938, 

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. 

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 27. 05. 2024 do vključno 31. 05. 2024. Družba je v navedenem obdobju odkupila 90 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.905,00 EUR in sicer: 

- dne 27. 05. 2024, 90 delnic po ceni 54,50 EUR na delnico, 

Posrednik pri nakupu je bila NKBM d.d.. 

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 4.958, kar je predstavljalo 0,2764% vseh izdanih delnic. 

Skupno število lastnih delnic po tem nakupu je 5.048, kar predstavlja 0,2814% vseh izdanih delnic. 

Obvestilo, objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si, bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave. 

Upravni odbor družbe 
Equinox Nepremičnine d.d 

 

Datum: 03.06.2024