Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AAC-46/04

GORENJE, d.d., Velenje

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2003

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2003

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 05.05.2004 na svoji 13. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2003.

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

v Sloveniji: Gorenje Orodjarna, d.o.o.; Gorenje Indop, d.o.o.; Gorenje IPC, d.o.o.; Gorenje GTI, d.o.o.; Gorenje Gostinstvo, d.o.o.; LINEA, d.o.o.; Gorenje Notranja oprema, d.d., Energygor, d.o.o. in Elgor, d.o.o., vse s sedežem v Velenju, ter Gorenje Tiki, d.o.o., Ljubljana; Biterm, d.o.o., Bistrica ob Sotli; Gorenje Glin, d.o.o., Nazarje; Opte Ptuj, d.o.o. Ptuj in Kemis, d.o.o., Radomlje;

v tujini: Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija; Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija; Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija; Gorenje Koerting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje Sverige AB, Švedska; Gorenje Pacific Pty. Limited, Avstralija; Gorenje USA Inc., ZDA; Gorenje spol s r.o., Češka; Gorenje kuchyne spol s r.o., Češka; Gorenje Slovakia s r.o., Slovaška; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp.zo.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Hyundai auto Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Real spol. s r.o., Češka; Gorenje Real Kft., Madžarska; Gorenje Podgorica, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje OY, Finska; Hyundai auto, d.o.o., Srbija in Črna gora; Gorenje Kuhinje, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje AS, Norveška; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Kemis Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina.

Vpogled v letno poročilo

Celotno letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2003 je na vpogled na sedežu družbe. V Skladu s 55. členom ZGD bo revidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2003, skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, posredovano Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve najkasneje do 30.06.2004.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 6. 5. 2004

Pripeti dokumenti: Povzetek Letnega poročila 2003