Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-30/04

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2003

Nadzorni svet je na svoji seji dne 5.5.2004 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje,d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2003.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 6. 5. 2004

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2003