Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
KVD-131/08

TOSAMA, d.d., Domžale

Obvestilo o pomembnih deležih

Skladno z določbami 106. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI (Ur.list RS št. 67/2007, popr. 100/07) in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. list RS št. 106/07), Uprava družbe TOSAMA d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 035, Domžale, objavlja dopolnitev obvestil o spremembi pomembnih deležev v zvezi s prodajo delnic TODG po pogodbi z dne 29. 4. 2008, ki so bila objavljena v času od 6. 5. 2008 do 13. 5. 2008 in sicer:

Dne 2. 7. 2008 je bila na Klirinško depotni družbi izvedena preknjižba delnic TODG na družbo SANA INVESTICIJE d.o.o., Ljubljana, kar pomeni, da navedeni lastniki nimajo več delnic TODG in nobenih glasovalnih pravic v naši družbi.

Podrobnejši pregled sprememb pomembnih deležev je razviden iz priloge.


To obvestilo bo od danes, 9. 7. 2008 in najmanj za obdobje pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.tosama.si.

 

 
Uprava TOSAMA d.d.

 

Datum: 9. 7. 2008

Pripeti dokumenti: Spremembe pomembnih deležev