Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1886/09

POTEZA SKUPINA, d.d., Ljubljana

Objava notranje informacije

Prodaja delnic izdajatelja družbe INTERENERGO d.d.

Družba POTEZA SKUPINA d.d. (v nadaljevanju: družba) v skladu s 386. členom ZTFI objavlja naslednjo notranjo informacijo:
Družba je dne 18.11.2009 prenesla 10.200.000 delnic družbe INTERENERGO, energetski inženiring, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, z oznako INER, kar predstavlja 100% delnic tega izdajatelja, na družbo KI-KELAG International GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria. Delnice so bile prenesene na podlagi sklenjene Pogodbe o prodaji in prenosu delnic.

Skupino INTERENERGO, ki je v skladu s Pogodbo o prodaji in prenosu delnic prešla v skupino KELAG, sestavljajo gospodarske družbe v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni in Hercegovini ter v Makedoniji. Skupina POTEZA je ostala imetnik poslovnega deleža družbe INTERENERGO Albania S.h.p.k., Tirana, saj ta družba ni bila (neposredni ali posredni) predmet zgoraj navedene transakcije.

Z dnem prenosa delnic sta s funkcij članov Upravnega odbora in neizvršnih direktorjev družbe INTERENERGO d.d. odstopila Branko Drobnak, predsednik uprave družbe, in Drago Simčič, član uprave družbe.

Družba objavlja to informacijo hkrati na spletnem portalu SEONET ( http://seonet.ljse.si ) in na spletni strani družbe ( www.poteza.si ), kjer bo dostopno javnosti še pet let po dnevu objave.
Branko Drobnak, predsednik uprave
Datum: 20.11.2009