Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
IMS-47/09

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Poslovanje Skupine Droga Kolinska za obdobje januar – september 2009

Skupina Droga Kolinska je v prvih devetih mesecih letošnjega leta dosegla 242,7 milijonov EUR čistih prihodkov iz prodaje. Podatek zaradi odprodaje nestrateških programov ni primerljiv s prihodki iz prodaje istega obdobja lani.

V 9-mesečju 2009 je Skupina dosegla izid iz poslovanja v višini 15 milijonov EUR, ki je kljub odprodaji nestrateških programov primerljiv z višino dobička v istem obdobju leta 2008. V kolikor bi se izločil vpliv enkratnih dogodkov na izid iz poslovanja, bi le-ta znašal 18,4 milijona EUR, kar pomeni 7,5 % maržo, oziroma 1,5 odstotne točke višjo maržo kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Do konca tretjega kvartala leta 2009 je Skupina Droga Kolinska skoraj prepolovila izgubo iz prvega polletja na 3,3 milijona EUR. Izguba je predvsem posledica enkratnega odpisa sredstev ob prodaji nestrateških programov ter padca tečaja srbskega dinarja.

V prvih 9 mesecih leta, ki je za podjetja iz likvidnostnega vidika zelo zahtevno, je Skupina Droga Kolinska uspela zmanjšati svoj neto dolg iz 190,3 milijona EUR na 155,1 milijona EUR, kar je posledica dobrega poslovanja in letos redefiniranega in poudarjenega upravljanja s tveganji.
Uprava
Datum: 26.11.2009