Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-363/10

ISTRABENZ, d.d., Koper

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, d.d., Koper objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze holdinške družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009.

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi holdinške družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009 skupaj z informacijo o poslovanju po divizijah v Skupini Istrabenz v letu 2009 so v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletnih straneh holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Datum: 31.03.2010