Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-375/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Sporočilo o poslovanju Skupine Droga Kolinska v letu 2009


Skupina Droga Kolinska je v letu 2009 dosegla 325,8 milijona evrov prihodkov od prodaje. Prihodki lanskega leta niso primerljivi s prihodki v letu 2008, saj je Droga Kolinska v vmesnem obdobju odprodala nestrateške programe. Kljub težkim gospodarskim razmeram je bil na Skupini dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 23,3 milijona evrov, kar je več, kot je bilo planirano in več, kot so od Skupine zahtevale banke upnice, s katerimi se je Družba Droga Kolinska, d.d., avgusta lani dogovorila o refinanciranju finančnega dolga. Lani je Skupina Droga Kolinska svojo neto zadolženost uspela zmanjšati za več kot 35 milijonov Eurov, sklenjen dogovor o sindiciranem posojilu pa Skupini zagotavlja stabilne vire financiranja v prihodnosti.

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.drogakolinska.com - od danes dalje.
Uprava
Datum: 31.03.2010