Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-42/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju skupine Droga Kolinska v obdobju januar - marec 2010

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in ostale veljavne zakonodaje, družba Droga Kolinska, d.d., s sedežem v Ljubljani, Kolinska ulica 1, objavlja Poročilo o poslovanju Skupine Droga Kolinska v obdobju januar – marec 2010.
Objavljeni podatki za Skupino Droga Kolinska za obdobje od januarja do marca 2010, kot tudi za enako obdobje lanskega leta, so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).
Podatki o poslovanju Skupine Droga Kolinska niso revidirani.

Skupina Droga Kolinska v omenjenem obdobju izkazuje čisti dobiček v višini 2,5 milijona evrov, kar je rezultat številnih dejavnikov, kot na primer:
- doslednega izvajanje strategije fokusa na ključne kategorije in blagovne znamke,
- optimizacije poslovnih procesov,
- uspešnega obvladovanja stroškov,
- ugodnih razmer na trgu pomembnejših surovin in embalaže.

Podrobnejše poročilo je pripet dokument.

Sporočilo bo od danes dalje do zakonsko določenega roka razvidno tudi na spletnih straneh družbe www.drogakolinska.com.Uprava
Datum: 28.05.2010