Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-848/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Istrabenz, d.d., in Atlantic Grupa, d.d., podpisali pogodbo o prodaji lastniškega deleža Istrabenza v Drogi Kolinski, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Droga Kolinska, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Istrabenz, holdinška družba, d.d., nas je obvestila, da sta holdinška družba Istrabenz, d.d., in hrvaška družba Atlantic Grupa, d.d., dne 30.6.2010 podpisali pogodbo o prodaji Istrabenzovega lastniškega deleža v družbi Droga Kolinska, d.d.

Dogovor o kupoprodaji je rezultat postopka prodaje, ki je potekal pod konkurenčnimi pogoji in v okviru katerega so svoje ponudbe posredovali različni ponudniki. Z namenom ohraniti družbo in zagotoviti trdne temelje za njen nadaljnji razvoj, je družba Istrabenz, d.d., sklenila strateškemu investitorju prodati družbo Droga Kolinska kot celovito in zaključeno enoto. Družba Atlantic Grupa se je izkazala kot najugodnejša ponudnica, pri čemer dogovorjena vrednost Droge Kolinske znaša 382 mio EUR evrov. Družba Istrabenz bo prejela kupnino v višini vrednosti Droge Kolinske, zmanjšano za neto finančni dolg Droge Kolinske na dan zaključka posla. Prodaja bo predvidoma zaključena do konca leta, kupnina bo izplačana v gotovini.

Slobodan Vučićević, predsednik uprave Droge Kolinske d.d. je ob tem izjavil: »Zadovoljni smo, da je pogodba podpisana. Verjamemo, da so priznane blagovne znamke Droge Kolinske pri novem lastniku v dobrih rokah, kjer bodo imele možnost nadaljnjega razvoja in še večje internacionalizacije.«


To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe Droga Kolinska d.d., www.drogakolinska.com.

Uprava
Datum: 01.07.2010