Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-41/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Danes, 5. julija 2010, smo od družbe ATLANTIC NALOŽBE, d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo o spremembi pomembnih deležev v družbi Droga Kolinska, d.d.
Obvestilo nam je bilo posredovano v skladu s 118. členom ZTFI in v povezavi s tretjim odstavkom 5. člena Sklepa o informaciji o pomembnih deležih.
Družba ATLANTIC NALOŽBE, d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, je od prodajalca, družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, na podlagi pogodbe med strankama, sklenjene dne 30.06.2010, pridobila 14.708.939 delnic izdajatelja, družbe DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (oznaka delnice: DRKR).

Dejanska odsvojitev delnic in sprememba glasovalnih pravic, ki izhaja iz tega obvestila, v tem trenutku še ni nastopila in je odvisna od izpolnitve odložnih pogojev, dogovorjenih z omenjeno pogodbo.

Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.drogakolinska.com od danes dalje.
Uprava
Datum: 05.07.2010