Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-874/10

POTEZA SKUPINA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o insolventnosti družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POTEZA SKUPINA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

POTEZA SKUPINA d.d. obvešča zainteresirane javnosti, da je bila dne 07.07.2010 seznanjena s soglasjem hčerinske družbe POTEZA NALOŽBE d.o.o. k predlogu upnika BAWAG banka d.d. za začetek stečajnega postopka nad družbo POTEZA NALOŽBE d.o.o. Uprava družbe POTEZA SKUPINA d.d. ugotavlja, da stečaj hčerinske družbe POTEZA NALOŽBE d.o.o. pomeni, da je v smislu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) nastopila insolventnost družbe POTEZA SKUPINA d.d.

Poslovodstvo družbe je od dne ugotovitve nastopa insolventnosti do nadaljnjega dolžna ravnati skladno z oddelkom 2.2. ZFPPIPP. Uprava družbe bo v skladu z zakonskimi roki pripravila poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja.

To obvestilo bo od dneva objave dalje objavljeno tudi na spletnih straneh www.poteza.si.
POTEZA SKUPINA d.d.
Uprava družbe
Datum: 07.07.2010