Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1122/10

POTEZA SKUPINA, d.d., Ljubljana

Začetek postopka prisilne poravnave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POTEZA SKUPINA d.d. objavlja naslednje sporočilo:

POTEZA SKUPINA d.d. obvešča zainteresirane javnosti, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 09.09.2010 izdalo in objavilo Sklep o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom POTEZA SKUPINA d.d., St 1106/2010. Obenem je bil objavljen tudi Oklic o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom POTEZA SKUPINA d.d., St 1106/2010.

Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani in oklic upnikom sta objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.poteza.si).

POTEZA SKUPINA d.d.
Uprava družbe
Datum: 16.09.2010