Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-79/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba DROGA KOLINSKA, živilska industrija d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo zainteresirano javnost, da smo 23. novembra 2010 od družbe Atlantic naložbe d.o.o. Ljubljana, prejeli obvestilo, da so dne 23. novembra 2010 pridobili 14.708.939 delnic družbe Droga Kolinska, živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, z oznako DRKR, kar predstavlja 100 % lastniški delež  družbe Droga Kolinska d.d.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.drogakolinska.com od datuma objave tega obvestila, do zakonsko predpisanega roka petih let.
Uprava družbe
Datum: 24.11.2010