Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-81/10

DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o odsvojitvi deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DROGAKOLINSKA d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Istrabenz, holdinška družba, d.d., nas je obvestila, da je v skladu s Pogodbo o prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska d.d. (Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.) z dne 30.6.2010 ter na podlagi Dodatnih pogodb o prodaji in prenosu delnic Droge Kolinske d.d. dne 23.11.2010 istega dne odsvojila 100% delež v družbi Droga Kolinska, živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana. Po opravljeni transakciji družba Istrabenz d.d. nima več v lasti delnic Droge Kolinske d.d.


Družba NCA Investment group za holding-poslove, poizvodnju, promet i usluge, nas je obvestila, da je dne 23.11.2010 odsvojila 735.447 delnic izdajatelja Droge Kolinske, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana. NCA ne razpolaga več z delnicami izdajatelja.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.drogakolinska.com).


Uprava družbe
Datum: 02.12.2010