Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-4/11

Actual I.T. d.d.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d., Koper objavlja naslednje obvestilo:

Družba ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d., je dne 19.1.2011 prejela obvestilo, s katero nas je Boštjan Primec obvestil, da je dne 8.12.2010 odsvojil 220.000 navadnih imenskih delnic izdajatelja ACTUAL I.T., d.d., z oznako ACTR, kar predstavlja 22-odstotni delež glasovalnih pravic v izdajatelju. Po opravljeni transakciji Boštjan Primec nima več  v lasti navadnih imenskih delnic z oznako ACTR.

Hkrati nas je družba KB1909 Società finanziaria per azioni - Finančna delniška družba, Gorica, obvestila, da je dne 8.12.2010 pridobila 220.000 navadnih imenskih delnic izdajatelja ACTUAL I.T., d.d., z oznako ACTR, kar predstavlja 22-odstotni delež glasovalnih pravic v izdajatelju, ki jih je dne 23.12.2010 odsvojila. Po opravljenih transakcijah družba KB1909 Società finanziaria per azioni - Finančna delniška družba, Gorica, nima več v lasti navadnih imenskih delnic z oznako ACTR.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe Actual I.T., d.d.

mag. Arman Koritnik,
glavni izvršni direktor
Datum: 21.01.2011