Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-5/11

Actual I.T. d.d.

Obvestilo o prejemu odločbe o vpisu novih delnic in obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi veljavne zakonodaje družba ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d., Koper objavlja naslednje obvestilo:

Družba ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d., je dne 21.1.2011 prejela odločbo KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. z dne 20.1.2011, na podlagi katere se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe vpiše 111.111 prednostnih delnic družbe, ki so v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisane z oznako ACTP, ISIN koda SI0031200809. Vpis prednostnih delnic se opravi dne 21.1.2011. Nove prednostne imenske kosovne delnice z oznako ACTP so prosto prenosljive brez glasovalnih pravic.

Družba Actual I.T., d.d., je dne 21.1.2011 prejela obvestilo, da je družba Santera, d.o.o., odsvojila 111.111 prednostnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja ACTUAL I.T., d.d., z oznako ACTP, kar predstavlja 10-odstotni delež v kapitalu izdajatelja. Po opravljeni transakciji družba Santera, d.o.o., nima več v lasti prednostnih imenskih kosovnih delnic z oznako ACTP.

Hkrati nas je družba KB1909 Società finanziaria per azioni - Finančna delniška družba, Gorica, obvestila, da je pridobila 111.111 prednostnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja ACTUAL I.T., d.d., z oznako ACTP, kar predstavlja 10-odstotni delež v kapitalu izdajatelja. Po opravljeni transakciji ima družba KB1909 Società finanziaria per azioni - Finančna delniška družba, Gorica, v lasti 111.111 prednostnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja ACTUAL I.T., d.d., z oznako ACTP, kar predstavlja 10-odstotni delež v kapitalu izdajatelja.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe Actual I.T., d.d.

mag. Arman Koritnik,
glavni izvršni direktor
Datum: 21.01.2011