Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-92/11

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Lista kandidatov za indeks SBI TOP

Ljubljanska borza je dne 22. februarja 2011 dopolnila način določanja nove sestave indeksa SBI TOP, in sicer je uvedla oblikovanje liste kandidatov za indeks SBI TOP.

Navedena lista bo oblikovana ob vsakem četrtletnem obdobju in bo vsebovala delnice, ki lahko glede na izpolnjevanje kriterijev vstopijo ali izstopijo iz indeksa. Delnice, ki bodo na novo uvrščene ali izključene iz indeksa, bodo morale biti predhodno najmanj eno četrtletje uvrščene na omenjeno listo.

Z uvedbo sistema liste kandidatov bo bodoča sestava indeksa SBI TOP preglednejša. Prva lista kandidatov bo objavljena meseca marca 2011 na spletnih straneh borze.

Spremenjena Navodila za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike, so danes objavljena na spletnih straneh borze (http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8261&sid=), veljati in uporabljati pa začnejo 2. marca 2011.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 22.02.2011