Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-20/11

ALTA Invest d.d., Ljubljana

Obvestilo za javnost – Alta Invest d.d. ne sodeluje pri prevzemni ponudbi prevzemnika KS NALOŽBE d.d. za delnice ciljne družbe Pivovarna Laško, d.d. niti pri izdaji obveznic KSF1

Družba Alta Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) v zvezi s prevzemno ponudbo in prospektom za odkup delnic družbe PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, sedež: Laško, poslovni naslov: Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško (v nadaljevanju: »ciljna družba«) prevzemnika KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »prevzemnik«), ki je bila javno objavljena dne 4. 8. 2011 (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«), javnost obvešča, da je v točki 5.3.1. predmetnega prevzemnega prospekta nepravilno navedeno, da ALTA Invest d.d. »izdajatelju svetuje pri prevzemni ponudbi izdaji obveznic« in v zvezi s tem v nadaljevanju podaja pojasnilo.

Družba ALTA Invest d.d. pri prevzemni ponudbi oz. pri izdaji obveznic KSF1, ki jih prevzemnik v prevzemni ponudbi ponuja kot nadomestne papirje za odkup delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: »obveznice KSF1«), oz. v povezavi z njima

  • ne s prevzemnikom ne z družbo POTEZA PODJETNIŠKE FINANCE, poslovno, davčno, pravno, finančno svetovanje in posredništvo, d.o.o., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »POTEZA PODJETNIŠKE FINANCE d.o.o.«) nima sklenjenega nobenega dogovora oz. pogodbe,
  • ne prevzemniku ne družbi POTEZA PODJETNIŠKE FINANCE d.o.o. ni svetovala in ne svetuje,
  • ne od prevzemnika ne od družbe POTEZA PODJETNIŠKE FINANCE d.o.o. ni prejela nobenih provizij.

V Ljubljani, 4. 8. 2011

ALTA Invest d.d.
Izvršna direktorja
Datum: 04.08.2011