Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-107/12

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prekinitvi poslovnega sodelovanja z Javnim zavodom Lekarna Ljubljana

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba SALUS, Ljubljana, d.d. obvešča zainteresirano javnost, da z današnjim dnem, 03.02.2012, odstopa od Pogodbe o poslovnem sodelovanju št.: 1-11-99, z dne 03.01.2000, brez odpovednega roka in posledično z istim dnem prekinja poslovno sodelovanje z Javnim zavodom Lekarna Ljubljana (JZ LL).

 

Do take odločitve nas je pripeljalo neposlovno ravnanje JZ LL v preteklem letu in nezmožnost dogovora za poslovno sodelovanje v letu 2012. Že v preteklem letu (v mesecih februarju in marcu) je JZ LL z našo družbo začasno bistveno zmanjšal obseg poslovnega sodelovanja, kar se ponovno dogaja od zadnjega tedna v mesecu decembru 2011 naprej. Od meseca avgusta 2011 dalje smo si prizadevali doseči dogovor z vodstvom JZ LL glede obsega in pogojev poslovnega sodelovanja v letu 2012, vendar neuspešno. Žal nas je k tej odločitvi pripeljalo tudi nedelovanje regulatorjev trga in organov, ki bi morali ukrepati.

 

JZ LL po eni strani posluje brez javnih naročil, po drugi strani pa je ustanovitelj lastnega veletrgovca z zdravili LL GROSIST d.o.o., kar pomeni vertikalno lastniško povezavo in usklajeno delovanja med  JZ LL in LL Grosist d.o.o. in s tem neenakopraven položaj družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

 

Ukrep uprave družbe, da prekinja poslovno sodelovanje z JZ LL, je povezan z zaščito interesov družbe Salus , Ljubljana, d.d. in njenih delničarjev.

 

Uprava načrtuje nadoknaditi izpad prihodkov pri poslovanju  z JZ LL s povečanjem obsega prodaje pri drugih kupcih in s povečanjem stroškovne učinkovitosti poslovanja. Hkrati bomo uporabili vse možnosti, ki bodo družbi SALUS, Ljubljana, d.d. zagotovile enakopraven položaj na trgu z zdravili v Republiki Sloveniji.

 

Kljub prekinitvi poslovnega sodelovanja z JZ LL družba SALUS, Ljubljana, d.d. z vso odgovornostjo zagotavlja, da bo sledila in dosledno spoštovala svoje poslanstvo (kakovostna, učinkovita in nemotena oskrba slovenskega trga s kakovostnimi in varnimi zdravili) in prebivalcem Ljubljane tudi v bodoče omogočila oskrbo z zdravili.

 

Uprava družbe za danes 03.02.2012 ob 13.00 uri sklicuje novinarsko konferenco v  poslovnih prostorih družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana,

na kateri bo pojasnila vzroke za prekinitev poslovnega sodelovanja z Javnim zavodom Lekarna Ljubljana.

 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 06.02.2012 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 03.02.2012